בתי משפט

ליטיגציה- בתימשפט

משרד מולכו ושות' משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי התביעות המשפטיות.

המשרד מטפל בתביעות כספיות, צווים הצהרתיים, סעדים זמניים ובפרט צווי מניעה וצווי מרווה (הגבלת שימוש בנכסים גם בחו"ל).

המשרד מטפל בתובענות בכל הערכאות לרבות בית המשפט העליון ובג"צ.

המשרד מטפל הן בהגשת תביעות בעבור לקוחותיו והן בהגנה על לקוחותיו.

המשרד מטפל, בין היתר, בהגנה על חברות ואנשים פרטיים בתביעות של בנקים כנגדם, בטיפול בתביעות לפירוק חברות, בכינוס נכסים ועוד.

המשרד מתמחה גם בעבירות "צוארון לבן" בתחום רישוי עסקים ועבירות בנייה.

המשרד מטפל בהגשת עררים לועדות התכנון והבנייה, בהיטלי השבחה ובתשלומי מיסי ארנונה והיטלי עיריות.

המשרד מתמחה, בין היתר, בתחום העתירות המינהליות, דיני משפחה, עניינים מקומים ובכל סוגי הליטגיציה.

המשרד מפעיל יחידת הוצל"פ ומחובר באמצעות תוכנת קומיט למערכת הוצל"פ.

המשרד הינו בין עורכי הדין הראשונים שהתחבר למערכת נט-משפט ומנהל את תובענות ישירות מול מחשב בית המשפט באמצעות כרטיס זיהוי חכם של לשכת עורכי הדין בשיתוף מערכת בתי המשפט.

 

המשרד מתמחה בכל סוגי ההגנה כנגד תביעות פינוי של מינהל מקרקעי ישראל/עמידר, צווי מניעה כנגד צווי הריסה מנהליים, תביעות לפירוקי חברות, פשיטות רגל, תובענות כספיות וחוזיות, תובענות כנגד גופים ציבוריים לרבות כנגד מינהל מקרקעי ישראל וכיוצ"ב.

משר מולכו ושות' עורכי דין מתמחה גם בתחום טיפול בהשגות ועררים בתשלומי ארנונה והיטלים וכן בעררים עפ"י חוק התכנון והבנייה על החלטות מוסדות התכנון השונים.

 

בין לקוחות המשרד נמנים חברות ציבוריות, משרדי ממשלה, גופים מוסדיים, חברות הי-טיק וחברות פרטיות, פרטיים ועוד.

 

 

התנהלות במעצר

משרד מולכו ושות' עורכי דין עוסק בתחום הפלילי אך ורק בעבירות בנייה ורישוי עסקים ועבירות מס ועבירות תאגידים "קלות".

 

יחד עם זאת, וכמשרד האמון על מתן כלל השירותים לחברות, מצאנו לנכון להתייחס להתנהלות רצוייה, ככל שאדם נעצר בשל תפקידו בחברה ו/או מואשם בעבירות פליליות מסוג עבירות צווארון לבן (עבירות מס, עבירות תאגידים, עבירות בנייה, הפרת צווי בימ"ש בעבירות רישוי עסקים וכיוצ"ב).

 

דבר ראשון, יש לזכור - החוקר אינו חבר שלך !!! מטרתו להוציא מידע ולהפלילך, זהו מטרתו היחידה. ניסיון לפתח סימפטיה אצל החוקר יצליח רק אם החוקר ידע שיצא לו מזה מידע שיוכל להפלילך !!! ולכן, אין מניעה להפעיל קסמים ובלבד שאינך אומר דבר ולא תורם כל מידע, בכפוף לאמור מטה.

 

ראשית, יש לבצע הבדלה בין הינך אשם (לרבות שותף לעבירה) לבין היותך חף מפשע ועצור בכדי לאסוף מידע על אדם אחר.

 

זכות השיתקה במדינה הינה זכות בסיסית ואולם המחוקק קבע כי זכות זו יכולה לשמש נגדך ולהצטרף ליתר הראיות כחיזוק נוסף.

 

לפיכך, בדוק והתעקש לקבל מידע הודות העבירה בה הינך מואשם.

 

ככל שהנך חף מפשע ולא סייעת לביצוע העבירה או ככל שיש לך אליבי, נהג כדלהלן:

ציין את האליבי ופרטו בהזדמנות הראשונה ואולם מעבר לכך, אל תתרום מידע נוסף מבלי להיוועץ בעו"ד מקצועי מהתחום. הסיבה לכך פשוטה - יתכן ולדעתך אתה חף מפשע ואולם מבחינת החוק - אתה עברת עבירה. ככל שמדובר בעבירה קלה - יתכן והמשטרה תשתמש בכך בכדי לקבל עדות ממך על אחרים - ולעיתים מצב זה חוצה אותך בין נאמנותך לאחרים לבין נאמנותך למדינה ולשמירת החוק בה.

 

ככל שאינך חף מפשע או הנך חושש שהנך שותף לעבירה ו/או מסייע לכדי עבירה, נהג כדלהלן:

שמור על זכות השתיקה (למעט אם יש לך אליבי טוב) ועל היוועצות עם עו"ד וציין כי אינך יכול לתת גרסא מבלי להיוועץ עם עו"ד.

אל תיתן גרסא שתסבך אותך ואל תשקר - שקרים בסופו של יום מתגלים.

אל תפתח שיחה עם אף גורם - החוקר אינו חברך !!!

אל "תשפוך" את הלב לפני עצור אחר - יתכן והוא מושתל.

אל תחשוש ממשחקי ה"שוטר הטוב והשוטר הרע" או מהמתנה של שעות במסדרונות או בחדר לבד - כל אלו הינם שיטות חקירה.

גם אל תתחיל לחשוב מה המשטרה יודעת עת השוטר מנהל שיחת טלפון לידך - לעיתים אין אף אחד בצד השני.

שוחחרת - אל תתקשר בכדי לפגוע בראיות, בוודאי לא למי שהמשטרה הודיעה לך כי אסור לך לשוחח עימו ובעיקר עם המשטרה הודיעה לך כי אסור לך לשוחח על חומק החקירה - שיבוש הליכי חקירה הינה עבירה בישראל וקל להוכיח אותה !!! לעיתים די בעבירה זו בכדי ללחוץ עליך לבצע פעולות לטובת המשטרה כנגד חבריך.

 

החקירה

החוקר אינו חברך !!! כל מטרתו להפלילך וקידומו מותנה בכך. חוקר שלא יצליח להביא ראיות לכתבי אישום - אינו חוקר טוב ולא יקודם במערכת !!!

תקפיד שכל הנאמר - יכתב בפרוטוקול.

ימנע מקיום שיחות "פרוזדור" עם החוקר, כאשר הוא מנייד אותך ממקום למקום. השוטר רשאי לרשום (כשהוא בלעדך) את תוכן השיחות ולעיתים - הם יוצאו מהקשרם ו/או יכתבו לפי מה שהחוקר חשב שאמרת - וישמשו כראייה נגדך ולעיתים אף כהודאה.

אל תחתום על הפרוטוקול - אלא רק לאחר שוידאת כי כל הנאמר - אכן נאמר על ידך והינו נכון. הקפד על כל מילה !!!

אם הניסוח אינו מדוייק - תעמוד על כך שינוסח מחדש - גם אם אין מקום בשורה או יש למחקה ולרשמה מחדש בסוף הפרוטוקול - חתימתך מאשרת את כל הנאמר בפרוטוקול.

אי חתימה - אף הוא יכול שיהווה חיזוק למשטרה כי הנך מעורב בעבירה ולכן לא רצוי לסרב לחתום - ואולם כשחותמים - רק על הנוסח המדוייק שיצא מפיך ולא תוספת של החוקר או פרשנויות של החוקר.

 

הסתיים החקירה - שוחררת לביתך - שחזר את כל מה שאמרת לחוקר - והעלה על נייר. זה יקל על עוה"ד לייצגך וכן יקל עליך בעת החקירה הבאה ו/או בעת המשפט.

 

עבירות רישוי עסקים ובנייה - נעשה ביקורת פתע ו/או ביקורת פיקוח - אם נמצאת בעסק - והנך עובר על צו שיפוטי - ציין בדיוק היכן מצאו אותך. לעיתים, הנך רק יועץ לעסק בתחום מסויים ו/או הגעת לישיבה לקראת מכירת העסק - והדו"ח שיוצא מהפיקוח, אשר ישמש כלק מהראיות, יראה כאילו עבדת בעסק ולא כאילו באת לבקר או לסדרו לקראת מכירה או חיסולו - וזה ההבדל לעיתים בין עבירה על צו שיפוטי לבין קיומו !!!

בדר"כ, בתי המשפט מצליחים להבחין בהבדל - ואולם יש קושי רב להראות לבית המשפט את התנהלותך על פני התקופה (כדוגמא בעל עסק שקיבל צו סגירה ופועל למכירת תכולתו) לבין המשך הפעלתו של העסק היות והפיקוח מצא אותך בתוכו - גם אם לא עסקת בעיסוק העסק באותו רגע.

התעקש כי יצויין כי רק שהית במקום ולא נמצאת עובד. יש לזכור כי הפיקוח מגיע - בדר"כ - לפני דיוני ביהמ"ש.

פעלת לסגירת העסק - הראה זאת - שים שלטי סגירה, שלטי כתובת חדשה וכיוצ"ב ודאג שהפקח יציין זאת בדוחותיו.

 

עבירות בנייה, עבירות רישוי עסקים, עבירות מס ועבירות בתאגיד - נחשבים כעבירות קלות - אל תתטעו !!! הם עבירות פליליות לכל דבר ועניין וללא ייצוג הולם - יפגעו בעתידכם !!!

 

 

 

 

 

 

 

פינוי בינוי ותמ"א 38

משרדינו מתמחה בעסקאות פינוי בינוי במסלול מיסוי, עסקאות קומבינציה ועסקאות במסגרת תמ"א 38.

משרדינו מייצג הן יזמים, הן קבלנים הן בעלי מקרקעין והן ועדי בתים.


 למידע נוסף הקש כאן 

 

 

קיצורי דרך

להלן קיצורי דרך לאתרים חשובים, שיסייעו בקבלת החלטות, על בסיס מידע:

לקיצורי הדרך למערכות מידע באינטרנט