צוואות וירושות

ירושות וצוואות

  

כתיבת צוואה הינה סגולה לחיים ארוכים (מדברי גמלאים).

 

חשיבות כתיבת צוואה:

 

אנו ממליצים לכל אדם לכתוב צוואה, באחת מהדרכים הקבועים בחוק.

חוק הירושה התשכ"ה - 1965 קובע כי  במות אדם עזבונו יעבור ליורשיו. כן קובע החוק כי בהיעדר צוואה יחולק העיזבון לפי החוק.

חוק הירושה קובע כי בהיעדר צואה, יחולק 1/2 מהעיזבון לבן/בת הזוג השני (וככל שהאדם לא היה נשוי/ה או שהיה/תה גרוש/ה והתגורר/ה עם ידוע/ה בציבור יראו את הידוע/ה בציבור כאשתו/בעלה).

יתרת העיזבון יחולק בין ילדי המוריש.

עוד יש לציין כי ככל שאין בת זוג או ילדים הרי העיזבון יועבר להורי המוריש או לצאציהם.

מסקנה: בהיעדר צוואה מסודרת יתכן והעיזבון של אדם יועבר לגורם שהמוריש/ה לא התכוון אליו.

כך כדוגמא, משפחה אוהבת, שהבעל נפטר, יעבור חצי מעזבונו לילדיו כאשר אשתו עדיין בחיים. ככל שמדובר בילדים גדולים הרי יתכן ואלו יבקשו למכור את דירת אמם לצורך מימוש העיזבון - וזו לא הייתה כונת המנוח.

וכדוגמא נוספת, יתכן שמנוחה תרצה להבטיח כי עזבונה יעבור לבעלה ואולם במותו - יועבר לילדיה ולא, חס וחלילה, למאהבת שבעלה יקח לאחר מותה...

 

סוגי צוואות

  

קיימים מספר סוגי צוואות: 1) צוואה בכתב יד, 2) צוואה בכתב בפני עדים, 3) צוואה בפני רשות ו- 4) צוואה בע"פ.

1) צואה בכתב הינה הדרך הקלה ואולם אינה מומלצת למי שאינו בקיא בדיני הירושה.

    ככלל, צוואה בכתב יד הינה צוואה שכולה בכתב יד, נושאת תאריך וכותרת צוואה ונושאת את שם ות.ז. המוריש ואת חתימתו.

2) צוואה בכתב הינה צוואה המודפסת במלואה ואשר נחתמת בפני 2 עדים, בנוכחותם, ולאחר שהמצווה הצהיר כי זוהי צוואתו.

אף צוואה בכתב חייבת לשאת תאריך וכותרת וחתימת המוריש ושני עדיו.

3) צוואה בפני רשות הינה צוואה בפני בית דין רבני, רשם או שופט, עו"ד שהינו נוטריון, רשם הירושות. בצוואה זו רואים את המועד בו חתם מקבל הצוואה כמועד כתיבת הצוואה. צוואה שהופקדה בידי רשם הירושות ניתנת להחלפה רק בעת משיכת הצוואה הקודמת.

4)צוואה נוספת היה צוואה בע"פ, כאשר המוריש נוטה למות (שכיב מרע) או אדם רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות (כדוגמא בעת מבצע צבאי או פציעה קשה או לפני ניתוח במחלה קשה). במקרה זה על המצווה לצות בע"פ את צוואתו בפני שני עדים, השומעים במו אוזניהם את הצוואה, כאשר על העדים לרשום את דברי המצוה בכתב, בצירוף היום והנסיבות לעשית הצואה בע"פ, לחתום על המסמך ולהפקידו בפני הרשם לענייני ירושה, בסמוך, ככל הניתן, למועד עשיית הצוואה. צוואה בע"פ בטלה כעבור חודש ימים או שחלפו הנסיבות לעשותה והמצווה עדיין בחיים.

 

הערות

צוואה מאוחרת תמיד (בכפוף לסייגים הקבועים בחוק לעניין כשרות המוריש ויכולת לכתוב צוואה) תהיה הצואה הקובעת אלא אם כן מדובר בצוואה המוסיפה על צוואה קודמת.

 ניתן לכתוב צוואה הדדית, שבו בן זוג מוריש את רכושו לשני ולהיפך (או לגורם ששניהם החליט עליו). צוואה זו תתבטל ככל שמי מהצדדים החליט לבטל או לשנות צוואתו.

אי כתיבת צוואה כאשר אין יורשים בדין (קרובי משפחה כלשהם) - יועבר העיזבון לטובת המדינה.

 

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה ו/או צו ירושה

בקשות ניתן להגיש הן בבית הדין הרבני והן לרשם לעניני ירושה.

לרשם לענייני ירושה רצוי לשלוח בדואר ו/או עם שליח.

לבקשה יש לצרף תעודת פטירה, תצהיר המבקש, הצוואה המקורית (ככל שמדובר בבקשה למתן צו קיום צוואה) ואישור תשלום האגרות. את האגרות ניתן לשלם דרך האיינטרנט ולצרף אישור התשלום באתר רשם הירושות: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/RashamYerusha/Agrot/

ניתן לעקוב אחר טיפול בבקשה במערכת המקוונת של רשם הירושות

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/RashamYerusha/online+data.htm

או במערת בתי הדין הרבנים: http://rbc.gov.il/

 

ככל שהבקשה מוגשת בבית הדין הרבני, חייבים לצרף הסכמת כלל היורשים על פי דין או הנהנים עפ"י הצוואה, על הסכמתם, לסמכות שיפוט בית הדין הרבני ולהופיע לדיון הראשון לפניו. פעולה זו אינה נדרשת כאשר הבקשה מוגשת לרשם הירושות.

.

 

 

 

פינוי בינוי ותמ"א 38

משרדינו מתמחה בעסקאות פינוי בינוי במסלול מיסוי, עסקאות קומבינציה ועסקאות במסגרת תמ"א 38.

משרדינו מייצג הן יזמים, הן קבלנים הן בעלי מקרקעין והן ועדי בתים.


 למידע נוסף הקש כאן 

 

 

קיצורי דרך

להלן קיצורי דרך לאתרים חשובים, שיסייעו בקבלת החלטות, על בסיס מידע:

לקיצורי הדרך למערכות מידע באינטרנט