משרד מולכו ושות' עורכי דין עוסק בתחום הפלילי אך ורק בעבירות בנייה ורישוי עסקים, עבירות בתאגיד ועבירות מס קלות.

 

יחד עם זאת, וכמשרד האמון על מתן כלל השירותים לחברות, מצאנו לנכון להתייחס להתנהלות רצוייה, ככל שאדם נעצר בשל תפקידו בחברה ו/או מואשם בעבירות פליליות מסוג עבירות צווארון לבן (עבירות מס, עבירות בתאגיד, עבירות בנייה, עבירות רישוי עסקים ועבירות הפרת צווי בימ"ש בעבירות בנייה ורישוי עסקים וכיוצ"ב).

 

דבר ראשון, יש לזכור - החוקר אינו חבר שלך !!! מטרתו להוציא מידע ולהפלילך, זהו מטרתו היחידה. ניסיון לפתח סימפטיה אצל החוקר יצליח רק אם החוקר ידע שיצא לו מזה מידע שיוכל להשתמש בו בכדי להפלילך !!! ולכן, אין מניעה להפעיל קסמים ובלבד שאינך אומר דבר ולא תורם כל מידע, בכפוף לאמור מטה.

 

ראשית, יש לבצע הבדלה בין מקרה בו הינך אשם בו (לרבות שותף לעבירה) לבין מקרה בו הנך חף מפשע ומטרת המעצר הינו איסוף ראיות כנגד חבריך או אדם אחר.

 

זכות השתיקה במדינה הינה זכות בסיסית ואולם המחוקק קבע כי זכות זו יכולה לשמש נגדך ולהצטרף ליתר הראיות נגדך כחיזוק נוסף.

 

לפיכך, בדוק והתעקש לקבל מידע הודות העבירה בה הינך מואשם.

 

ככל שהנך חף מפשע ולא סייעת לביצוע העבירה או ככל שיש לך אליבי, נהג כדלהלן:

 

ציין את האליבי ופרטו בהזדמנות הראשונה ומסור אינפורמציה אשר מוכיחה כי לא ביצעת כל עבירה ואולם לא מעבר לכך.

 

אל תתרום מידע נוסף מבלי להיוועץ בעו"ד מקצועי מהתחום. הסיבה לכך פשוטה - יתכן ולדעתך אתה חף מפשע ואולם מבחינת החוק - אתה עברת עבירה. ככל שמדובר בעבירה קלה - יתכן והמשטרה תשתמש בכך בכדי לקבל עדות ממך על אחרים - ולעיתים מצב זה חוצה אותך בין נאמנותך לאחרים לבין נאמנותך למדינה ולשמירת החוק בה.

 

 

ככל שאינך חף מפשע או הנך חושש שהנך שותף לעבירה ו/או מסייע לכדי עבירה, נהג כדלהלן:

 

שמור על זכות השתיקה (למעט אם יש לך אליבי טוב) ועל היוועצות עם עו"ד וציין כי אינך יכול לתת גרסא מבלי להיוועץ עם עו"ד.

אל תיתן גרסא שתסבך אותך ואל תשקר - שקרים בסופו של יום מתגלים ויפגעו באמינותך ויסייעו בהפללתך.

אל תפתח שיחה עם אף גורם - החוקר אינו חברך !!!

אל "תשפוך" את הלב לפני עצור אחר - יתכן והוא מושתל של המשטרה ושהכל מוקלט.

אל תשוחח עם אחר כשהחוקר יוצא מהחדר או בעת עימות - השיחה מוקלטת !!!

בוצע לך עימות (יש לתת הסכמה לעימות וככל שהנך אשם - אל תסכים לעימות). תקוף את הצד השני בטיעוני ההגנה שלך ואל תרפה. שאול אותו שאלות בכדי להראות שאינך קשור לעבירה. ישיבה בשקט רק תשמש כנגדך ותיתן למשטרה סיבה נוספת להמשיך להחזיקך במעצר. יחד עם זאת, אל תענה לשאלות הצד השני אלא תמשיך לתקוף אתה בשאלות משלך.

אל תחשוש ממשחקי ה"שוטר הטוב והשוטר הרע" או מהמתנה של שעות במסדרונות או בחדר לבד - כל אלו הינם שיטות חקירה.

גם אל תתחיל לחשוב מה המשטרה יודעת עת השוטר מנהל שיחת טלפון לידך - לעיתים אין אף אחד בצד השני.

שוחחרת - אל תתקשר ואל תנסה לפגוע בראיות, בוודאי לא למי שהמשטרה הודיעה לך כי אסור לך לשוחח עימו ובעיקר אם המשטרה הודיעה לך או התחייבת בפניה כי לא תשוחח על חומר החקירה - שיבוש הליכי חקירה הינה עבירה חמורה בישראל וקל להוכיח אותה !!! לעיתים די בעבירה זו בכדי ללחוץ עליך לבצע פעולות לטובת המשטרה כנגד חבריך.

 

החקירה

החוקר אינו חברך !!! כל מטרתו להפלילך וקידומו מותנה בכך. חוקר שלא יצליח להביא ראיות לצורך הגשת כתבי אישום - אינו חוקר טוב ולא יקודם במערכת !!!

תקפיד שכל הנאמר - יכתב בפרוטוקול.

הימנע מקיום שיחות "פרוזדור" עם החוקר, כאשר הוא מנייד אותך ממקום למקום. השוטר רשאי לרשום (והוא יעשה זאת כשהוא בלעדיך) את תוכן השיחות ולעיתים - הם יוצאו מהקשרם ו/או יכתבו לפי מה שהחוקר חשב שאמרת - וישמשו כראייה נגדך ולעיתים אף כהודאה.

אל תחתום על הפרוטוקול - אלא רק לאחר שוידאת כי כל הנאמר - אכן נאמר על ידך והינו נכון. הקפד על כל מילה !!!

אם הניסוח אינו מדוייק - תעמוד על כך שינוסח מחדש - גם אם אין מקום בשורה או יש למחקה ולרשמה מחדש בסוף הפרוטוקול - חתימתך מאשרת את כל הנאמר בפרוטוקול.

אי חתימה - אף הוא יכול שיהווה חיזוק למשטרה כי הנך מעורב בעבירה ולכן לא רצוי לסרב לחתום - ואולם כשחותמים - רק על הנוסח המדוייק שיצא מפיך ולא תוספת של החוקר או פרשנויות של החוקר.

 

הסתיים החקירה - שוחררת לביתך - שחזר את כל מה שאמרת לחוקר - והעלה על נייר. זה יקל על עוה"ד לייצגך וכן יקל עליך בעת החקירה הבאה ו/או בעת המשפט.

 

עבירות רישוי עסקים ובנייה - נעשה ביקורת פתע ו/או ביקורת פיקוח - אם נמצאת בעסק - והנך עובר על צו שיפוטי - ציין בדיוק היכן מצאו אותך. לעיתים, הנך רק יועץ לעסק בתחום מסויים ו/או הגעת לישיבה לקראת מכירת העסק - והדו"ח שיוצא מהפיקוח, אשר ישמש כחלק מהראיות נגדך, יראה כאילו עבדת בעסק ולא כאילו באת לבקר או לסדרו לקראת מכירה או חיסולו - וזה ההבדל לעיתים בין עבירה על צו שיפוטי לבין קיומו של הצו השיפוטי מבלי לעבור עבירה נוספת !!!

 

בדר"כ, בתי המשפט מצליחים להבחין בהבדל - ואולם יש קושי רב להראות לבית המשפט את התנהלותך על פני התקופה (כדוגמא בעל עסק שקיבל צו סגירה ופועל למכירת תכולתו) לבין המשך הפעלתו של העסק היות והפיקוח מצא אותך בתוכו - גם אם לא עסקת בעיסוק העסק באותו רגע.

זכור, גם כאן, הפקח אינו חברך !!!

 

התעקש כי יצויין כי רק שהית במקום ולא נמצאת עובד. יש לזכור כי הפיקוח מגיע - בדר"כ - לפני דיוני ביהמ"ש.

פעלת לסגירת העסק - הראה זאת - שים שלטי סגירה, שלטי כתובת חדשה וכיוצ"ב ודאג שהפקח יציין זאת בדוחותיו.

 

עבירות בנייה, עבירות רישוי עסקים, עבירות מס ועבירות בתאגיד - נחשבים כעבירות קלות - אל תתטעו !!! הם עבירות פליליות לכל דבר ועניין וללא ייצוג הולם - יפגעו בעתידכם !!!

 

הנאמר לעיל נכתב בלשון זכר רק לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם למקרה בו מדובר במעצר או חקירת אישה.

 

האמור לעיל אינו בגדר יעוץ משפטי - ורצוי להיוועץ עם עו"ד בהתאם לנסיבות העניין והעבירה.

 

 

 

 

 

 

 

פינוי בינוי ותמ"א 38

משרדינו מתמחה בעסקאות פינוי בינוי במסלול מיסוי, עסקאות קומבינציה ועסקאות במסגרת תמ"א 38.

משרדינו מייצג הן יזמים, הן קבלנים הן בעלי מקרקעין והן ועדי בתים.


 למידע נוסף הקש כאן 

 

 

קיצורי דרך

להלן קיצורי דרך לאתרים חשובים, שיסייעו בקבלת החלטות, על בסיס מידע:

לקיצורי הדרך למערכות מידע באינטרנט