צוואות וירושות

חשיבות הצוואה:

 

לפי חוק הירושה אדם אשר אינו מכין צוואה , צוואתו תקבע על פי דין (החוק) באשר אין ביכולתו של המחוקק לאכוף עריכת צוואה של כל אדם ואדם.

אדם העורך צוואה מביע את גמר דעתו ורצונו הנכון בדרך חלוקת הירושה.

על כן, באם לא נערכה צוואה מראש, ירושתו של האדם תחולק בהתאם לחוק הירושה דבר העלול לגרום לסכסוכים רבים בין בני המשפחה ולאי השבעת רצונותיו של כל אחד מהם ואף לחלוקה "לא צודקת" בעיניהם של היורשים.