בית גולד, רחוב המלאכה 2, מתחם עסקים פולג, נתניה

דיני משפחה

דיני משפחה

משרד מתמחה בקשור בדיני משפחה ובכלל זה, הסכמי ממון, טיפול בסיום קשר נישואין ותוצאותיו, הורות לרבות אפוטרופסות, הכרה באבהות , אימוץ ופונדקאות וכן עניני ירושה ובהם , טיפול משפטי הנוגע לתוקף צוואה, כתיבת צוואות ועוד.

קיימת חשיבות כתיבת צוואה ומומלץ לכל אדם לכתוב צוואה, באחת מהדרכים הקבועים בחוק.
חוק הירושה התשכ”ה – 1965 קובע כי במות אדם עזבונו יעבור ליורשיו. כן קובע החוק כי בהיעדר צוואה יחולק העיזבון לפי החוק.

חוק הירושה קובע כי בהיעדר צואה, יחולק 1/2 מהעיזבון לבן/בת הזוג השני (וככל שהאדם לא היה נשוי/ה או שהיה/תה גרוש/ה והתגורר/ה עם ידוע/ה בציבור יראו את הידוע/ה בציבור כאשתו/בעלה). יתרת העיזבון יחולק בין ילדי המוריש.

עוד יש לציין כי ככל שאין בת זוג או ילדים הרי העיזבון יועבר להורי המוריש או לצאצאיהם.
לכן בהיעדר צוואה מסודרת יתכן והעיזבון של אדם יועבר לגורם שהמוריש/ה לא התכוון אליו.

כך כדוגמא, משפחה אוהבת, שהבעל נפטר, יעבור חצי מעיזבונו לילדיו כאשר אשתו עדיין בחיים. ככל שמדובר בילדים גדולים הרי יתכן ואלו יבקשו למכור את דירת אימם לצורך מימוש העיזבון – וזו לא הייתה כוונת המנוח.
וכדוגמא נוספת, יתכן שמנוחה תרצה להבטיח כי עיזבונה יעבור לבעלה ואולם במותו – יועבר לילדיה ולא, חס וחלילה, למאהבת שבעלה ייקח לאחר מותה…

סוגי צוואות

קיימים מספר סוגי צוואות: 1) צוואה בכתב יד, 2) צוואה בכתב בפני עדים, 3) צוואה בפני רשות ו- 4) צוואה בע”פ.

1

צוואה בכתב הינה הדרך הקלה ואולם אינה מומלצת למי שאינו בקיא בדיני הירושה. ככלל, צוואה בכתב יד הינה צוואה שכולה בכתב יד, נושאת תאריך וכותרת צוואה ונושאת את שם ות.ז. המוריש ואת חתימתו.
2

צוואה בכתב הינה צוואה המודפסת במלואה ואשר נחתמת בפני 2 עדים, בנוכחותם, ולאחר שהמצווה הצהיר כי זוהי צוואתו. אף צוואה בכתב חייבת לשאת תאריך וכותרת וחתימת המוריש ושני עדיו.
3

צוואה בפני רשות הינה צוואה בפני בית דין רבני, רשם או שופט, עו”ד שהינו נוטריון, רשם הירושות. בצוואה זו רואים את המועד בו חתם מקבל הצוואה כמועד כתיבת הצוואה. צוואה שהופקדה בידי רשם הירושות ניתנת להחלפה רק בעת משיכת הצוואה הקודמת.
4

צוואה נוספת היה צוואה בע”פ, כאשר המוריש נוטה למות (שכיב מרע) או אדם רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות (כדוגמא בעת מבצע צבאי או פציעה קשה או לפני ניתוח במחלה קשה). במקרה זה על המצווה לצוות בע”פ את צוואתו בפני שני עדים, השומעים במו אוזניהם את הצוואה, כאשר על העדים לרשום את דברי המצווה בכתב, בצירוף היום והנסיבות לעשיית הצואה בע”פ, לחתום על המסמך ולהפקידו בפני הרשם לענייני ירושה, בסמוך, ככל הניתן, למועד עשיית הצוואה. צוואה בע”פ בטלה כעבור חודש ימים או שחלפו הנסיבות לעשותה והמצווה עדיין בחיים.

הסכמי ממון ושותפות

המשרד עוסק בכל הקשור בדיני משפחה ובכלל זה, הסכמי ממון והסכמי שותפות לחיים, טיפול בסיום קשר נישואין ותוצאותיו, הורות לרבות אפוטרופסות, הכרה באבהות , אימוץ ופונדקאות וכן עניני ירושה ובהם , טיפול משפטי הנוגע לתוקף צוואה, כתיבת צוואות ועוד.

ייפוי כוח מתמשך

בנוסף עובדי המשרד מוסמכים בעריכת ייפוי כוח מתמשך על-פיו אדם בשלב שהינו בדעה צלולה קובע כיצד יתנהלו חייו ככל שיגיע למצב שבו הוא אינו מסוגל לתפקד.

ייפוי כוח מתמשך מחליף את ההליך של הכרזה על אדם כחסוי ומינוי אפוטרופוס עליו ולכן הינו חשוב ביותר לכל אדם.

Leave a comment

עליך להיות מחובר בשביל לפרסם תגובה.