בית גולד, רחוב המלאכה 2, מתחם עסקים פולג, נתניה

שירותים נוטריונים

שירותים נוטריונים

המשרד, מעניק שירותי נוטריון בכלל הנושאים לרבות אישור תרגום נוטריוני ע”י מתורגמן ותרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ע”י הנוטריון ולרבות אישור נוטריוני לאנשים פרטיים, אורגנים בחברה ו/או מיופי כח ולרבות אישורים נוטריונים לחברות לצורך רישומים בלשכת רישום המקרקעין.

כן מעניק המשרד אישור נוטריוני לצוואות (צוואה בפני רשות), במשרד הנוטריון או בבית המצווה, דבר המבטיח משנה תוקף לצוואה וקושי לתקיפת הצוואה לאחר מותו של המצווה.

המשרד ממוחשב ופועל עם תוכנת חישוב אגרות וטפסים של נוטריו-נט – https://www.noteryonit.com
כלל מסמכי הנוטריון נשמרים הן במדיה פיזית, בהתאם לכללים החלים על הנוטריון והן במדיה מגנטית ומגובה בהתאם לנוהלי הגיבוי במשרד.

המשרד הינו בין משרד עורכי הדין הראשונים שהתחבר למערכת נט-משפט ומנהל את תובענות ישירות מול מחשב בית המשפט באמצעות כרטיס זיהוי חכם של לשכת עורכי הדין בשיתוף מערכת בתי המשפט.

המשרד מתמחה בכל סוגי ההגנה כנגד תביעות פינוי של מנהל מקרקעי ישראל/עמידר, צווי מניעה כנגד צווי הריסה מנהליים, תביעות לפירוקי חברות, פשיטות רגל, תובענות כספיות וחוזיות, תובענות כנגד גופים ציבוריים לרבות כנגד מנהל מקרקעי ישראל וכיו”ב.

בנוסף מתמחה המשרד גם בתחום טיפול בהשגות ועררים בתשלומי ארנונה והיטלים וכן בערערים עפ”י חוק התכנון והבנייה על החלטות מוסדות התכנון השונים.
בין לקוחות המשרד נמנים חברות ציבוריות, משרדי ממשלה, גופים מוסדיים, חברות הי-טיק וחברות פרטיות, פרטיים ועוד.

Leave a comment

עליך להיות מחובר בשביל לפרסם תגובה.