בית גולד, רחוב המלאכה 2, מתחם עסקים פולג, נתניה

שירותים נוטריונים

משרד ד”ר מולכו ושות’ – עורכי דין ונוטריון מעניק שירותי נוטריון בכלל הנושאים לרבות אישור תרגום נוטריוני ע”י מתורגמן, תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ע”י הנוטריון, אישור נוטריוני לאנשים פרטיים, לאורגנים בחברה ו/או למיופי כח וכן אישורים נוטריונים לחברות לצורך רישומים בלשכת רישום המקרקעין.

כן מעניק המשרד אישור נוטריוני לצוואות (צוואה בפני רשות), במשרד הנוטריון או בבית המצווה, דבר המבטיח משנה תוקף לצוואה וקושי לתקיפת הצוואה לאחר מותו של המצווה.

המשרד ממוחשב ופועל עם תוכנת חישוב אגרות וטפסים של נוטריו-נט https://www.noteryonit.com/ כלל מסמכי הנוטריון נשמרים הן במדיה פיזית, בהתאם לכללים החלים על הנוטריון והן במדיה מגנטית ומגובה בהתאם לנוהלי הגיבוי במשרד.

Leave a comment

עליך להיות מחובר בשביל לפרסם תגובה.